הוצאה לפועל

מי הם הוצאה לפועל בעצם? הוצאה לפועל פועלת לאכיפת פסקי דין על פי חוק, בין היתר תשלום מזונות, שטרות משכנתאות ועוד. תביעות שניתן עד סכום של 75 אלף ש״ח או החלטות שניתנו על ידי גופים שונים. על מנת ״להפעיל״ את ההוצאה לפועל, צריך את האדם שפותח את תיק ההוצאה לפועל ואת מתן האישור של גורם…